Brevdueforeningen

De Danske Brevdueforeninger er hjertet af brevduesporten i Danmark. Med mere end 120 lokalforeninger, opdelt i 18 sektioner, spredt over hele landet, arrangerer de konkurrencer og har deres egne regler. For at administrere alt dette har foreningen brug for et medlems- og konkurrencesystem, som giver medlemmerne mulighed for simpel administration af deres data. IT Kartellet har siden 1990 hjulpet Dansk Brevdueforening med deres IT–udvikling, som først startede som Visual Basic 6 – men senere er opgraderet til en moderne web-løsning.

Siden midt 90'erne har vores konsulent Jakob Bo Larsen udviklet og vedligeholdt en mindre program-suite for de Danske Brevdueforeninger. Programmerne er oprindeligt udviklet i Visual Basic 6 op imod en MS Access-database. Ved fremkomsten af nye teknologier er internet-funktionalitet og sms-service dog også gjort tilgængelig via MySQL og PHP.

 

De danske brevdueforeninger varetager brevduesporten Danmark. Medlemmerne fordeler sig over mere end 120 lokalforeninger fordelt over hele landet. Foreningerne er inddelt i 18 geografisk fordelte sektioner med egne konkurrencer, vedtægter og bestyrelse. Derudover varetager et landsdækkende sekretariat kontakt til myndighederne, ansøgning om tilladelse til kapflyvninger, afklaring af veterinære spørgsmål, regnskab, kontrol og udregning af officielle resultater. Landsdækkende konkurrencer planlægges og administreres ligeledes af sekretariatet.

Programmerne til De Danske Brevdueforeninger

De primære programmer i program-suiten understøtter funktioner i de tre organisatoriske niveauer forening, sektion og sekretariat:

  • Foreningsprogrammet er installeret i hver af lokalforeningerne. Det giver mulighed for i lokalforeningerne at arrangere lokale kapflyvninger, ligesom tilmelding til sektions- og DDB-flyvninger foretages i foreningsprogrammet. Resultatopsamling sker i foreningsprogrammet ved direkte aflæsning fra de elektroniske anlæg, der benyttes i de enkelte dueslag til at registrere hjemkomneduer. Foreningsprogrammet giver mulighed for at definere og beregne lokale konkurrencer, ligesom indsamlede data kommunikeres videre til sektionerne og sekretariatet ved mails og filoverførsler.
  • Sektionsprogrammet benyttes i de enkelte sektioner primært til at arrangere og administrere regionale konkurrencer.
  • Endelig benyttes sekretariatsprogrammet i landssekretariatet til at administrere DDB-flyvninger. Disse inkluderer landsflyvninger omfattende alle foreninger i landet. Udover konkurrenceplanlægning, resultatberegning og regnskab i forbindelse med spil og præmier omfatter sekretariatsprogrammet også funktioner til understøttelse af den almindelige administration såsom medlemsregistrering og kontingentberegning.

Brevdueforeningen

Vores software i praksis

Vores software er designet til at hjælpe på tre organisatoriske niveauer: lokalforening, sektion og landssekretariat. I lokalforeningerne hjælper vores program med at planlægge lokale kapflyvninger og tilmelde duer til større konkurrencer. Resultaterne fra disse konkurrencer indsamles elektronisk og sendes videre til sektioner og sekretariat via e-mail og filoverførsler. Sektionerne bruger softwaren til at organisere regionale konkurrencer, mens landssekretariatet styrer de store landsdækkende flyvninger.  

Vores webbaserede system hjælper også med at opdatere resultaterne på hjemmesiderne og holde medlemmerne informeret. Udover dette tilbyder vi også ekstra programmer til medlemsadministration, udstillinger og registrering af bestand. Kommunikationen internt imellem medlemmer, lokalforeninger og forbund er gjort nemt igennem integrationer med SMS-modul og mail-templates.  

Hvordan det fungerer

Internetformidling sker via et antal PHP-programmer installeret på en Linux-server i sekretariatet. Data sendt fra foreningsprogrammet opfanges automatisk af indslusningsprogrammer skrevet i PHP. Disse gemmer de overførte data i en MySQLdatabase og foretager indledende resultatberegninger. Andre PHP-programmer opfanger sms'er sendt fra de elektroniske anlæg, der registrerer hjemkomne duer, eller de giver mulighed for manuel registrering af hjemkomsttider. Data opsamlet fra de forskellige kilder i MySQL-databasen ligger til grund for hjemmesider, der præsenterer midlertidige såvel som endelige resultater.

 

Foruden ovennævnte primære programmer omfatter program-suiten:

  • Et medlemsprogram integreret med foreningsprogrammet, der kan erhverves af det enkelte medlem til administration af egne duer.
  • Et udstillingsprogram.
  • Et bestandskartotek. 

Vil du vide mere?

Jakob er måske vores skarpeste kniv i skuffen: Altid cool, rolig og afslappet, det er sjældent at se ham stresse eller panike over problemer. Hvorfor skulle han også det, han kommer jo til at løse dem alligevel!

Jakob Bo Larsen

Senior Developer

Maratonløber, lærer, CEO - måske er det nemmere at tale om de ting, Henrik ikke kan. Men én ting er sikkert: Han er en 100% dedikeret kartellist!

Henrik Thorn

Managing Director
+45 26 39 78 06

En ægte pioner inden for IT: Da Lasse startede sin karriere, var internettet lige ved at ske, og han opfandt nok det meste af det selv.

Lasse Skytte Knudsen

CTO
+45 40 37 90 82