Novasol

Samarbejdet med Novasol gik ud på at koble deres mainframe i AS400 til deres nyudviklede hjemmeside i Drupal. Integrationen overfører hus- og prisinformationer fra mainframe til Drupal igennem to udviklede Java-applikationer, der omdanner beskeder og data fra en række message queues og webservices til brugbart data til import i hhv. Drupal og Solr. 
 

Udviklingen af begge applikationer er sket med basis i unittests, idet datakvaliteten har været af høj vigtighed grundet udstilling af data på Novasols website umiddelbart efter kørslen. Kode blev leveret i et versioneringssystem, som blev vedligheholdt på Novasols servere. Det blev testet før godkendelse, før det blev lagt i produktion, gennem specialudviklede deployment scripts.
 

Det tekniske

Applikationerne står for henholdsvis husdata og prisinformationer, som hentes fra to forskellige kilder, hvoraf den ene benytter message queues til opsamling af prisdata og den anden lytter på en række webservices, der returnerer XML. Begge applikationer omdanner og renser data og returnerer JSON tilbage til de services, som skal bruge disse data i det videre arbejde.

 

Prisinformationerne er fordelt på message queues og dækker en lang række transaktioner, som skal styres i forhold til rækkefølge og tid, hvilket har sat store krav til applikationens performance i form af behandlingstid per besked. Applikationerne har derfor gennemgået omfattende test med brug af jMeter, der simulerer en overførsel fra start til slut.

 

Husinformationerne er ikke performancetunge, da applikationen kører som en batchkørsel en enkelt gang i døgnet. Applikationen forbinder til en webservice og efter en token-autentificering bliver der hentet et større XML-dokument, som bliver behandlet og yderligere specificeret med data fra to andre eksterne services. Det oprensede data sendes i Zip-komprimeret JSON-format videre til Drupal, som derefter opdatere hvert enkelt indholdselement igennem et specialudviklet modul, som leverandøren har udviklet i PHP. 
 

Vil du vide mere?

Maratonløber, lærer, CEO - måske er det nemmere at tale om de ting, Henrik ikke kan. Men én ting er sikkert: Han er en 100% dedikeret kartellist!

Henrik Thorn

Managing Director
+45 26 39 78 06

Bjarke er en IT-ninja: Stille, hurtig og en stærk magtfaktor, der ikke kan ignoreres.

Bjarke Laustsen

Senior Developer
+45 26 33 45 65

Adam er et bæst - både på kontoret og i fitnesscentret. En dedikeret udvikler, en ydmyg mand, og en fantastisk atlet. Vi føler os meget velsignede over at kunne kalde ham Web Tech Lead hos Kartellet.

Adam Vongrej

Lead Developer