CBS

Siden 2010 har IT- Kartellet været en del af udviklingssetuppet på CBS og har opbygget en række platforme med en lang række sammenhængende sites, som genbruger strukturer og er integreret med hinanden.

 

ITK har som teknisk partner bistået CBS i udvikling af en Drupal platform, som har dannet grundlag for en række sites over tiden. Platformen er baseret på Drupal 7 og har kørt siden 2014 og er stadigvæk i drift. Ud over Drupal benyttes en lang række tilhørende plugins, som for eksempel Apache SolR og en række egenudviklede dataintegrationer, som sørger for at Drupal altid er fuldt opdateret fra en række eksterne kilder.

 

ITK har i dag ansvaret for drift, support og vedligehold af courseadmin.cbs.dk, ilead.digital og calendar.cbs.dk, samt vedligehold af disse platforme. CBS hoster selv de pågældende sites, men har kun ansvaret for maskinerne og deres ansvar slutter dermed ved operativsystemet på maskinerne. Herfra har ITK applikationsdriften, hvilket bliver suppleret af 2. line support, idet 1. line support bliver varetaget af CBS’ egen supportfunktion, som efterhånden har så godt overblik over Drupal som system, at de kan tage de mest almindelige forespørgsler.

 

Siden 2014 har IT Kartellet varetaget opgaver indenfor rådgivning omkring UX og UI, samt implementering af designforslag fremstillet af CBS’ marketingsafdeling. Hertil kommer driften, som er varetaget i tæt kontakt med henholdsvis drift- og supportafdelingen. Projekterne har derfor altid været kørt på tværs af organisationen og har været forankret i en styregruppe, som har varetaget den overordnede plan for projekterne, samt de eksterne leverandører der har bistået udviklingen.

I referenceperioden har ITK udviklet følgende, som supplement til det beskrevne:

 • Sitesystem, som muliggør de decentrale enheder på CBS atudarbejde deres egne informationssites.
 • Integration til forskningsplatforme, som igennem integrationmed MongoDB fremviser citations på hver enkelt forsker.
 • Udviklet en integration imellem Learn og cbs.dk, som gør detmuligt, at vise forskeres kontortider på begge platforme.
   

Om CBS

Antal studerende årligt

21.000

Antal kurser årligt

7500 kurser

Antal undervisere

600

Digitale afleveringer på plaformen bygget af IT-Kartellet

50.000

Copenhagen Business School grundlagt

1917

Learn.cbs.dk er også blevet driftet, vedligeholdt og udviklet af IT-Kartellet, hvilket har været tilfældet siden 2010. Learn.cbs.dk er baseret på Moodle, som er et LMS-system, der oprindelig er bygget på samme arkitektur som Drupal. Med CBS.dk, Learn.cbs.dk og calendar.cbs.dk har ITK varetaget drift, vedligehold, support og videre-udvikling af alle de tre vigtigste systemer på CBS. Learn.cbs.dk blev dog taget ud af drift i 2020. Som en del af learn-projektet blev der udarbejdet en integration til Uni-login og NemID, hvilket blev benyttet på tværs af universiteterne igennem DEICIT-Kartellet assisterede Copenhagen Business School i design, udvikling og drift af deres digitale eksamensafleveringsystem, som kunne håndtere alt fra skriftlige stedprøver uden hjælpemidler til mere klassiske rapportafleveringer individuelt eller i gruppe og mundtlige prøver. Platformen er bygget i Learning Management Systemet (LMS) Moodle, som er det førende open-source LMS på markedet.

 

Digital eksamen blev som en start til at indeholde følgende funktionalitet:

 • Hente eksamensoplæg, samt eventuelle casefiler.
 • Upload af eksamensopgave enten individuelt eller gruppe indenfor et specifikt tidsrum.
 • Bekræftelse af forfattererklæring inden aflevering.
 • Nedlukning af system for eksamen uden hjælpemidler.
 • Opgaverettelse med annotering og censorfunktion.
 • Karaktergivning, samt feedback til den studerende.
 • Plagieringskontrol af alle afleveringer igennem systemet Urkund.
Dalgas Have Blå
Dalgas Have Pink

Systemet blev udviklet til at trække på det studieadministrative system STADS, som grundlag for tilmelding til eksamen og dermed som grundlag for adgang til eksamensrummet. Tildeling af adgang af undervisere og censorer blev lavet igennem en integration til systemet Courseadmin, som netop tillader denne funktionalitet og som også er udviklet af IT Kartellet.

 

Systemet har igennem dets levetid håndteret mere end 50.000 digitale afleveringer og blev nedlukket, idet CBS overgik til det fælles system på tværs af universiteterne.

 

IT Kartellet har i dette projekt bidraget med:

 • Indgående kendskab til digitale undervisningsplatforme, herunder best practice på tværs af uddannelsesinstitutioner
 • UI & UX design
 • Frontend- og backend-udvikling
 • Projektledelse
 • Test og implementering
 • Undervisning og uddannelse af brugere
 • Support og drift
 • Strategisk rådgivning ift. videreudvikling

 

Systemet blev hostet hos CBS IT, som garanterer driftssikkerhed gennem IT Kartellet. 

"Agilitet. Det er det eneste rigtige ord at bruge. Med IT-Kartellet får vi ressourcerne ind med det samme, og resultaterne kort tid efter. Vi mødes fx med Henrik foran et whiteboard, diskuterer os frem til nogle idéer, beder ham om at lave ”noget i den retning”. Snart har vi kørende mock-ups, får lige en brugergruppe ind, så funktionalitet og processer bliver testede, evaluerer løbende og tilretter dét, der ikke fungerer optimalt – og så har vi et rigtigt godt produkt. Hurtigt."

Martin Tong, Programchef for Studie og Læring og Projektleder for Digital Eksamen i IT-afdelingen på CBS.

Hvad IT-Kartellet har lavet for CBS

CBS Learn, flagskibsprojektet, udviklet og implementeret i tæt samarbejde med CBS, baseret på Moodle, PHP, HTML, CSS, Javascript, Apache, Linux Redhat, PostGresSQL, Oracle Web Services og Shell Scripts. Faciliterer udveksling af al undervisningsmateriale og bruges af +36.000 
 

Projektrumsmodul til valgfrit gruppearbejde eller selvstudium. Understøtter al læring, ikke kun fildelingsportal. 
 

Eksempler på funktionalitet:

 • Automatiske natlig mails, der holder alle opdaterede om kursusrelevant nyt materiale, beskeder mv.
 • Blokke, der giver kursus-overblik og arkiv
 • Straks-advisering til understøttelse af udsendelse af akutte beskeder
 • Etherpad-løsning – realtids-online editor, med mulighed for flere brugere kan foretage simultanredigering af dokumenter 
   

calendar.cbs.dk: et let tilgængeligt og automatisk opdateret personligt skema til studerende og undervisere - med høj opdateringsfrekvens og datakvalitet. Fungerer via iPhone, Android, Windows Phone samt Outlook og Google calendar mv. Fx kan man se, hvilke hold man er tilmeldt, hvornår og hvor der er undervisning, ændringer og aflysninger i skemaerne. 
 

Drift og vedligeholdelse

Workshops og uddannelse

Courseadmin, som håndterer underviseres tilknytning til kurser og fag

CBS API - en specialudviklet PHP-baseret applikation, der integrerer fire hovedsystemer: det studieadministrative system, HR-Systemet, Courseadmin og e-learningsystemet 
 

IT-Kartellet er i dag en del af CBS IKT projekt, som står for den videre udvikling af læringsplatformen og udbredelsen af tekniske virkemidler i organisationen. Som støtte og rådgivende enhed for Porteføljeledelsen på CBS, har IT-Kartellet hjulpet med at udarbejde foreløbig 30 projektoplæg og projektprioritering. 
 

Trofast og agil samarbejdspartner

IT Kartellet har været en trofast samarbejdspartner længe; helt fra pilotprojektet hvor CBS’ 50.000 digitale eksamensafleveringer skulle optimeres til en nutid, hvor de nemt håndteres, og hvor plagiat nærmest er forsvundet. IT Kartellet er i dag en del af CBS IKT-projekt, som står for den videre udvikling af læringsplatformen og udbredelsen af tekniske virkemidler i organisationen. Som støtte og rådgivende enhed for Porteføljeledelsen på CBS, har IT Kartellet hjulpet med at udarbejde foreløbig 30 projektoplæg og projektprioritering.

Hvad bruger undervisere og studerende hver eneste dag, som kræver det spiller 100 procent hver gang? Læringsplatforme. Derfor var det helt essentielt at være med på beatet, når det gjaldt den enorme open source-læringsplatform Moodle, så den blev udviklet og tilpasset CBS’s behov af IT Kartellet. Derudover kræver en travl hverdag også, at både kalender og mail funktioner er up to date. Med calender.cbs.dk er det let tilgængeligt for både studerende og undervisere at holde sig automatisk opdateret på deres personlige skemaer. Her er opdateringsfrekvensen og datakvaliteten høj, så det nemt fungerer både via iPhone, Android, Windows Phone samt Outlook og Google Calender mv. Fx kan man se, hvilke hold man er tilmeldt, hvornår og hvor der er undervisning, ændringer og aflysninger i skemaerne. Den interne rapportering skal også spille, hvorfor de løbende rapporter skal automatiseres og data skal sættes i system. C2IT har løbende hjulpet i rapporteringsafdelingen med implementering af Navision Stat og rapportering herfra.

CBS Bibliotek

"For mig er IT-Kartellet et team af wonderboys, som jeg haler ind, når jeg har brug for det. Der findes ikke mange, der kan Moodle - og slet ikke på det niveau, de leverer. Moodle er en enorm open source læringsplatform – og det kræver meget fra universiteterne at følge med. Dér hjælper IT-Kartellet os. Med at være helt fremme på beatet og holde en meget høj kvalitet."

Martin Tong, Programchef for Studie og Læring og Projektleder for Digital Eksamen i IT-afdelingen på CBS.

Vil du vide mere?

Maratonløber, lærer, CEO - måske er det nemmere at tale om de ting, Henrik ikke kan. Men én ting er sikkert: Han er en 100% dedikeret kartellist!

Henrik Thorn

Managing Director
+45 26 39 78 06

Bjarke er en IT-ninja: Stille, hurtig og en stærk magtfaktor, der ikke kan ignoreres.

Bjarke Laustsen

Senior Developer
+45 26 33 45 65

Jakob er måske vores skarpeste kniv i skuffen: Altid cool, rolig og afslappet, det er sjældent at se ham stresse eller panike over problemer. Hvorfor skulle han også det, han kommer jo til at løse dem alligevel!

Jakob Bo Larsen

Senior Developer